Our Lady of Lourdes’ Chaplaincy

Address: Mile Four. Abakaliki
Chaplain: Fr. Michael Okeke 07034881516
Religious: MMM Sisters:  Srs. C. T. Onyeugo
Sr. F. Muoneke   Sr. C. Onwuzuruike Sr. C. Munonye
Sr. P. Irozuru  Sr. J. Ezior Sr. F. Ikechukwu
Organization: President Secretary
Chaplaincy Council D. Obiya M. Nwachukwu
C.M.O. M. Nwaleke F. Igwe
C.W.O. C. Ojiabor F. Egwu
CYON D. Elom J. Ogbuaka
Catechists E. Igwe / C. Nwoke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *